Cărţi pentru copii, NOI şi UȘOR UZATE | REDUCERI MARI, între 20 - 65 % | TRANSPORT GRATUIT, PRIN CURIER RAPID, ORIUNDE ÎN ȚARĂ, PENTRU TOATE COMENZILE!
CĂRŢI PREMIUM pentru COPII... AȘIJDEREA! Ale noastre şi ale partenerilor noştri.
  Categorii

  0

   Termeni si conditii - confidentialitatea datelor

    

   POLITICA  DE CONFIDENȚIALITATE 

   ȘI DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

    

   EUROLIBRIS  SAcu sediul in loc. Deva, Str. M. Viteazu, bl 47, ap. 1,jud. Hunedoara, înregistrata la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/41053/2005, având CUI RO 17716218, este operator de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către EUROLIBRIS  SA numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numit in continuare GDPR.

            Termeni in înțelesul Regulamentului General (UE) 679/2016:                                            

   date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;                         

   prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

   restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;                   

   operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;                 

   persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; 

    „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc,ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. 

    

           EUROLIBRIS  SA prelucrează datele personale colectate în temeiul si cu scopul încheierii și executării contractelor de prestare servicii cu terti sau executarii contractelor on-line de pe site-ul www.edituracrisan.ro, a contractelor de munca/practica angajati proprii/practicanti si protectie interese vitale ale persoanei vizate prin efectuarea cerintelor in domenii reglementate(SSM/PSI/MEDICINA MUNCII, POLITIE, ANPC, BANCI, etc.) si transmite date al persoanei vizate doar la operatori imputeniciti care aplica prevederile legale aplicabile,inclusiv Regulamentul General (UE) 679/2016.

          Scopul colectarii datelor  cu caracter personal de catre EUROLIBRIS  SA de pe site-ul www.edituracrisan.ro este:

   – informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achizitionate,

   – trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)

   – de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului.

      

         Prin completarea datelor in formularul de creare de Cont si/sau de Comanda Cumparatorul de pe site-ul www.edituracrisan.ro persoana vizata declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a EUROLIBRIS SA, si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus                                      

          Prin citirea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

           - dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,
           - dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal,

           - dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor,
           - dreptul la restricționarea prelucrării,
           - dreptul la portabilitatea datelor,
           - dreptul la opoziție și
           - de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,
           - dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

           Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte,vă puteți adresa cu o cerere scrisă,datată și semnată către EUROLIBRIS  SA, loc. Deva, Str. M. Viteazu, bl 47, ap. 1, jud. Hunedoara, în atenția responsabilului cu protecția datelor sau la adresele de e-mail:             

                 - horia@edituracrisan.com anca@edituracrisan.com  office@edituracrisan.com

   in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu procesate .

           În cerere, vă rugăm să menționați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi personal informațiile. Va rugam sa țineți cont ca, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor, și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali.

            În acest sens, EUROLIBRIS  SAva stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Retenție a Datelor care reglementează termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare.

            Mai mult, EUROLIBRIS  SA se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

            EUROLIBRIS  SA poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat,imputerniciti ai  EUROLIBRISSA ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite de EUROLIBRIS  SA, conform conditiilor din prezenta Politica.

   Adminstrator,                                                                                                                                                                                                                                                 Data: 29.01.2019

   CRIȘAN ANCA MIHAELA

   Produse noi

   30 Cele mai vândute produse

   })});